Udržujte si v zmluvných dokumentoch poriadok

 • Karty zmlúv

  Na karte sú evidované všetky údaje o zmluve (jej typ, odberateľ, dodávateľ, zodpovedné osoby atď.), systém eviduje celú históriu komunikácie a revízie zmlúv a zároveň zjednotí všetky koncepty, prílohy i finálne podpísané verzie zmluvy.

 • Workflow

  Proces schvaľovanie stanovíte vyplnením zodpovedných osôb, ktoré majú možnosť vyjadriť sa k dokumentu, pridať komentáre alebo editovať zmluvu online. Odpadá tak opakované sťahovanie a nahrávanie zmlúv a zároveň máte prehľad o všetkých vykonaných úpravách.

 • Schvaľovanie

  Postup kopíruje interný chod spoločnosti. Schvaľovanie je možné nastaviť sériovo (t. j. jeden po druhom) alebo paralelne, keď sa k dokumentu vyjadruje jedna či viac osôb, a schvaľovanie potom pokračuje ďalším krokom. Podpisovanie digitálnym certifikátom je samozrejmosťou.

 • Lehoty

  Platforma vás automaticky upozorňuje na blížiace sa exspirácie zmlúv, takže o ich predĺžení môžete rokovať v predstihu.

Prejdite od zaraďovačov do online aplikácie.

Mám záujem