Nabízené služby

Spokojený zákazník je u nás na prvním místě! Rádi se o Vás staráme. A víme, že bez kvalitní servisní podpory se toho dosáhnout nedá.

Servisní podpora

Servisní podporu poskytujeme jako standard každému zákazníkovi k celému portfoliu produktů, které nabízíme. Standardní podpora je poskytována v pracovních dnech, kritické požadavky znemožňující práci se systémem řešíme obvykle obratem, opravu chyb provádíme v rámci pravidelných týdenních releasů.

Součástí servisní podpory jsou pravidelné aktualizace software, optimalizace rychlosti aplikace a databáze přímo u zákazníka, řešení backup & recovery plan pro zajištění náhradního provozu v případě selhání hardware (týká se on-premise instalací) a další podpůrné služby.

Systémová integrace

Pomocí systémové integrace dosáhneme propojení dvou nebo více systémů v jeden fungující celek.
Integrace nemusí být jen mezi systémy uvnitř firmy. Stále častěji realizujeme integraci mezi systémy obchodních partnerů pro rychlejší výměnu informací a plnění SLA. S integrací systémů máme bohaté zkušenosti a podporujeme všechny možnosti přenosu dat, které jsou dnes technicky možné. K tomuto účelu máme vyvinutý vlastní integrační server, který je připraven výměnu dat zprostředkovávat. Integrační proces je pro nás rutinou. Vzhledem k tomu, že při integraci bývají obvykle zapojeny tři a více stran (typicky zákazník a dodavatelé systémů), jsme připraveni zajistit veškeré činnosti při řízení integračního projektu, tedy komunikaci, návrh a architekturu, dokumentaci, realizaci, testování a podporu.

Software na zakázku

Zakázkově vytvořený software zcela respektuje potřeby a požadavky klienta a je vhodný všude tam, kde standardní dostupná řešení plně nepokryjí stávající firemní procesy. Takto navržený software zároveň šetří Vaše náklady, jelikož neplatíte za funkce, které nepotřebujete, ale dostáváte pouze to, co budete aktivně využívat.

Vzhledem k existenci vlastního rozsáhlého informačního systému, dělíme náš zakázkový vývoj do dvou oblastí. První z nich je rozšíření, případně úprava stávajících modulů, včetně vytváření komunikačních můstků na další systémy, aby konečné řešení plně pokrývalo požadavky klienta. Druhou oblastí je kompletní vytvoření nových modulů, které by rozšířily stávající portfolio existujícího systému. Vývoj na zakázku se skládá z několika dílčích kroků.