Zjednodušte si práci s přijatými fakturami

 • Automatizované vytěžování

  Již žádné přepisování. Již žádné chyby. Faktury do systému nahrajete snadno emailem, přímým zadáním či automatickým vytěžením (tzv. OCR systém), které nahrazuje ruční přepisování dat, čímž automatizuje oběh faktur a eliminuje chybovost.

 • Elektronické schvalování

  Systém je navržen pro rychlou a efektivní kontrolu faktur. Proces zahrnuje věcné schválení objednavatelem (položky, středisko, atd.) a následné formální schválení účetním oddělením (datum vystavení, splatnost, odběratel, atd.). Tímto způsobem je zajištěno správné schválení nákladů a proplacení pouze za poskytnuté služby nebo zboží. Pokud se na faktuře nachází číslo objednávky, dojde k jejímu porovnání s objednávkou. Pokud vše souhlasí, přijatá faktura je automaticky schválena a odeslána k zaúčtování.

 • Rozúčtování na střediska

  Systém podporuje rozúčtování na jednotlivá střediska a umožňuje efektivní komunikaci i v rámci firmy v případě nejasností.

 • Data pod kontrolou

  K dispozici máte aktuální přehledy všech faktur, tj. uhrazených, po splatnosti či k dořešení, které si můžete nastavit individuálně např. na vlastním dashboardu.

Schvalujte přijaté faktury efektivně online.

Mám zájem